معنی و ترجمه کلمه underpricing به فارسی underpricing یعنی چه

underpricing


بازرگانى : کم قيمت گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها