معنی و ترجمه کلمه undersell به فارسی undersell یعنی چه

undersell


ارزان تر فروختن ،روى دست کسى رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها