معنی و ترجمه کلمه undersexed به فارسی undersexed یعنی چه

undersexed


داراى تمايل جنسى کمتر از طبيعى ،داراى ناتوانى جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها