معنی و ترجمه کلمه underside به فارسی underside یعنی چه

underside


طرف يا سوى زيرين ،سطح پايينى ،زيرين ،دورنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها