معنی و ترجمه کلمه undersign به فارسی undersign یعنی چه

undersign


(درزير ورقه )امضاء کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها