معنی و ترجمه کلمه understand به فارسی understand یعنی چه

understand


فهميدن ،ملتفت شدن ،دريافتن ،درک کردن ،رساندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها