معنی و ترجمه کلمه understood به فارسی understood یعنی چه

understood


قانون ـ فقه : مستفاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها