معنی و ترجمه کلمه undervalued به فارسی undervalued یعنی چه

undervalued


بازرگانى : کم ارزش گذارى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها