معنی و ترجمه کلمه underwrite به فارسی underwrite یعنی چه

underwrite


خريد،در زير سندى نوشتن ،امضاکردن ،تعهد کردن
قانون ـ فقه : پذيره نويسى صادر کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها