معنی و ترجمه کلمه undesirability به فارسی undesirability یعنی چه

undesirability


نامطلوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها