معنی و ترجمه کلمه undesirable به فارسی undesirable یعنی چه

undesirable


نامطلوب ،ناخوش ايند،ناخواسته
قانون ـ فقه : نامطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها