معنی و ترجمه کلمه undistributed corporate profit به فارسی undistributed corporate profit یعنی چه

undistributed corporate profit


بازرگانى : سود تقسيم نشده شرکتها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها