معنی و ترجمه کلمه undistributed profits به فارسی undistributed profits یعنی چه

undistributed profits


بازرگانى : سود تقسيم نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها