معنی و ترجمه کلمه undisturbed sample به فارسی undisturbed sample یعنی چه

undisturbed sample


نمونه گيرى بهم نخورده
معمارى : نمونه دست نخورده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها