معنی و ترجمه کلمه undo به فارسی undo یعنی چه

undo


واچيدن ،بى اثرکردن ،خنثى کردن ،باطل کردن ،خراب کردن ،ضايع کردن ،بى ابرو کردن ،باز کردن
کامپيوتر : خنثى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها