معنی و ترجمه کلمه undulant به فارسی undulant یعنی چه

undulant


موج دار،داراى عوارض پست و بلند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها