معنی و ترجمه کلمه undulation به فارسی undulation یعنی چه

undulation


جنبش نوسانى ،زبرى( معمولا در مورد جاده هائى که دست انداز دارد بکار ميرود)،تموج ،نوسان ،حرکت موجى ،زيروبم
علوم مهندسى : صعود و نزول ترقى و تنزل
عمران : زبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها