معنی و ترجمه کلمه undulatory current به فارسی undulatory current یعنی چه

undulatory current


علوم مهندسى : جريان موجى
الکترونيک : جريان مواج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها