معنی و ترجمه کلمه undulatory discharge به فارسی undulatory discharge یعنی چه

undulatory discharge


الکترونيک : تخليه مواج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها