معنی و ترجمه کلمه unemployed به فارسی unemployed یعنی چه

unemployed


بيکار،بى مصرف ،عاطل ،بکار بيفتاده
روانشناسى : بيکار
بازرگانى : بيکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها