معنی و ترجمه کلمه unequal distribution of income به فارسی unequal distribution of income یعنی چه

unequal distribution of income


بازرگانى : توزيع نابرابر درامد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها