معنی و ترجمه کلمه uneven distribution of income به فارسی uneven distribution of income یعنی چه

uneven distribution of income


بازرگانى : توزيع نابرابر درامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها