معنی و ترجمه کلمه uneven به فارسی uneven یعنی چه

uneven


ناهموار،ناصاف ،ناجور
علوم مهندسى : متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها