معنی و ترجمه کلمه unevenness=roughness به فارسی unevenness=roughness یعنی چه

unevenness=roughness


معمارى : ناهموارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها