معنی و ترجمه کلمه unexpectedly به فارسی unexpectedly یعنی چه

unexpectedly


ناگهان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها