معنی و ترجمه کلمه unexpressive به فارسی unexpressive یعنی چه

unexpressive


نارسا،غير حاکى ،عارى از معنى ،بى حالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها