معنی و ترجمه کلمه unfaith به فارسی unfaith یعنی چه

unfaith


)unfaithful(بى ايمانى ،نقض ايمان ،بى وفا،بدقول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها