معنی و ترجمه کلمه unfaithful to one's promise به فارسی unfaithful to one's promise یعنی چه

unfaithful to one's promise


قانون ـ فقه : بد عهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها