معنی و ترجمه کلمه unfamiliar به فارسی unfamiliar یعنی چه

unfamiliar


)unfamiliarity(نااشنا،ناشناخته ،عجيب ،نااشنايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها