معنی و ترجمه کلمه unfavorable balance of trade به فارسی unfavorable balance of trade یعنی چه

unfavorable balance of trade


قانون ـ فقه : توازن نامطلوب تجارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها