معنی و ترجمه کلمه unflinching به فارسی unflinching یعنی چه

unflinching


ثابت قدم ،پايدار،مصمم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها