معنی و ترجمه کلمه unforeseen expenses به فارسی unforeseen expenses یعنی چه

unforeseen expenses


هزينه هاى پيش بينى نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها