معنی و ترجمه کلمه unfounded به فارسی unfounded یعنی چه

unfounded


بى اساس ،بى پايه ،بى اصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها