معنی و ترجمه کلمه unfurl به فارسی unfurl یعنی چه

unfurl


گشودن ،افراشتن( پرچم)،بادبان گستردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها