معنی و ترجمه کلمه ungodliness به فارسی ungodliness یعنی چه

ungodliness


بى دينى ،خداشناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها