معنی و ترجمه کلمه unhusk به فارسی unhusk یعنی چه

unhusk


پوست کندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها