معنی و ترجمه کلمه unidextrality به فارسی unidextrality یعنی چه

unidextrality


روانشناسى : يک سو برترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها