معنی و ترجمه کلمه unidirection به فارسی unidirection یعنی چه

unidirection


)unidirectional(داراى يک جهت ،يک جهتى ،تک سوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها