معنی و ترجمه کلمه unidirectional current به فارسی unidirectional current یعنی چه

unidirectional current


الکترونيک : جريان يکسوى
علوم هوايى : جريان يکسو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها