معنی و ترجمه کلمه uniform sand به فارسی uniform sand یعنی چه

uniform sand


ماسه يکنواخت
معمارى : ماسه يکدست


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها