معنی و ترجمه کلمه uniformly distribution load به فارسی uniformly distribution load یعنی چه

uniformly distribution load


عمران : بار گسترده يکنواخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها