معنی و ترجمه کلمه unihibit به فارسی unihibit یعنی چه

unihibit


)unihibited(ازاد،بى قيد وبند،خودمانى ،ناخوددار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها