معنی و ترجمه کلمه unilateral به فارسی unilateral یعنی چه

unilateral


يک طرفه ،يک ضلعى ،يکطرفه ،يک جانبه ،تک سويه ،يک سويه
قانون ـ فقه : ايقاعى
روانشناسى : يک سويه
بازرگانى : يک جانبه
علوم نظامى : يک طرفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها