معنی و ترجمه کلمه unimodal به فارسی unimodal یعنی چه

unimodal


يک نمايى( در امار)
روانشناسى : يک نمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها