معنی و ترجمه کلمه union plate به فارسی union plate یعنی چه

union plate


علوم دريايى : صفحه چند چشمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها