معنی و ترجمه کلمه unipersonal به فارسی unipersonal یعنی چه

unipersonal


واحد،داراى يک افنوم ،منحصر بيک صيغه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها