معنی و ترجمه کلمه uniphase alternator به فارسی uniphase alternator یعنی چه

uniphase alternator


الکترونيک : تناوبگر تک فاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها