معنی و ترجمه کلمه unipolar به فارسی unipolar یعنی چه

unipolar


(تش ).سلولهاى عصبى يک قطبى
علوم مهندسى : يک قطبى
کامپيوتر : تک قطبى
روانشناسى : يک قطبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها