معنی و ترجمه کلمه unique solution به فارسی unique solution یعنی چه

unique solution


راه حل منحصر بفرد
روانشناسى : راه حل يگانه
بازرگانى : جواب منحصر بفرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها