معنی و ترجمه کلمه uniselector به فارسی uniselector یعنی چه

uniselector


يونى سلکتور
علوم مهندسى : سلکتور يکراهه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها